English Deutsch

Yağ Enjeksiyonu

Yağ enjeksiyonu işleminin estetik cerrahi müdahalelerde geniş uygulamaları bulunmaktadır. Yağ enjeksiyonu işlemi ile gerekli bölgelerde kaybolan yağ yerine eklenen doku ile güvenli, uzun ömürlü ve doğal görünen hacim artışı sağlanmaktadır. Yağ enjeksiyonu genelde vücudun bir bölgesinden alınan yağın saflaştırıldıktan sonra hacim kazandırılmak istenen bölgeye dikkatle enjekte edilmesi ile gerçekleştirilir. Beklenen sonucun tam olarak elde edilmesi için işlemin bir kaç defa tekrarlanması gerekebilir.

Müdahale sonrasında sık olarak görülen şişlikler iki üç hafta arasında yok olacaktır. Şişkinliklerin derecesi bölgeden bölgeye farklılıklar göstermektedir.

fat injection

Uygun Adaylar Kimlerdir?
Yağ enjeksiyonu ile fayda sağlanabilecek hastalar belli bir bölgede hacim eksikliği bulunan hastalardır. Yag injeksiyonu sıklıkla yüz, dudak, meme ve doğumsal ve liposuction sonrası oluşan bozuklukların düzeltilmesi için kullanılır. Hastaların genel sağlık durumu iyi olmalıdır.
Hastaların genelde sağlık durumunun iyi olması beklenir. Hastanın bir cerrahi müdahale sonrasında anormal kanama, şişmeler yaşamış olması durumunda bunu doktoruna mutlaka bildirmesi gerekir. Sigara içen hastaların da bu konuda doktorlarını bilgilendirmeleri önemlidir. Her hastanın anatomisi ve vücut oranları farklıdır ve uygulanacak teknik bu farklılığa göre ve istenen sonuca göre değişiklik gösterebilir.

Standart Yağ Enjeksiyonu Yöntemleri
Her yağ enjeksiyonu isteyen hastanın ameliyat öncesi dikkatli bir muayeneden geçmesi gerekmektedir. Ameliyat öncesi fotoğraflar çekilir. Vücudunuzda injeksiyon yapılacak bölgelerin çizimi yapılır. Tercihe göre yerel ya da genel anestezi uygulanır.
Yağ dokusu özel bir emme aparatı ile steril bir ortamda alınır. Yeterince yağ elde edildiğinde bu doku saflaştırılır. Bu işlem için genelde bir santrifuj ünitesi kullanılır. Daha sonra doku hacim kazandırılmak istenen bölgeye enjekte edilir. Enjeksiyon iğnesi bir bölge için bir kaç defa uygulanabilir. Sonrasında doktor masaj yaparak istenen şeklin elde edilmesini kolaylaştırır. İşlem sonrasında bir sargı ile bölge sarılabilir.

Yağ Enjeksiyonunun Avantajları
Yağ enjeksiyonu işleminin popülerliği her geçen gün artmaktadır. Yağ dokusu estetik cerrahi müdahalelerde toleransı en yüksek olan dokulardan biridir. Görünümde daha doğal bir sonuç elde edilir, uzun ömürlüdür ve güvenlidir. Vücut şekillendirmede, liposuction sonrası oluşan çökmelerde, yüzün ve ellerin gençleştirilmesinde etkili bir dolgu malzemesidir. Belki de en önemli avantajı hayvanlardan ya da başka donörlerden alınan dokunun neden olabileceği komplikasyonların meydana gelme riskini ortadan kaldırıyor olmasıdır.

Yağ Enjeksiyonunda Ortaya Çıkabilecek Problemler
En sık görülen ameliyat sonrası yan etki şişmelerdir. Şişlikler çoğunlukla bir kaç hafta içerisinde tamamen yok olur. Doku alınan bölgede de enjekte edilen bölgede de morluklar görülebilir. Her iki bölgede de bir miktar duyu kaybı yaşanabilir. Bu çoğu zaman geçicidir. Hafif asimetriler ya da şekil bozuklukları olabilir. Bunlar şişmeler yok olduktan sonra çoğunlukla ortadan kaybolacaktır. Beklenen sonucun tam olarak alınamaması ihtimali mevcuttur. Enfeksiyonlar ortaya çıkabilir.

Ameliyattan Sonra İyileşme Süreci
Müdahale sonrasında ilgili bölgelerde sargı ya da korse uygulanır. Ameliyat sonrası dönemde masaj uygulamanız gerekebilir.