English Deutsch

Yağ Enjeksiyonu

Yağ enjeksiyonu işleminin estetik cerrahi müdahalelerde geniş uygulamaları bulunmaktadır. Yağ enjeksiyonu işlemi ile gerekli bölgelerde kaybolan yağ yerine eklenen doku ile güvenli, uzun ömürlü ve doğal görünen hacim artışı sağlanmaktadır. Yağ enjeksiyonu genelde vücudun bir bölgesinden alınan yağın saflaştırıldıktan sonra hacim kazandırılmak istenen bölgeye dikkatle enjekte edilmesi ile gerçekleştirilir. Beklenen …