English Deutsch

Botox İle Aşırı Terleme Tedavisi

Terleme vücut ısısını düzenlemek için kesinlikle normal ve gerekli olsa da, bazı bireyler aşırı aktif terleme bezleri nedeniyle gereğinden fazla terleyebilir. Bu tür aşırı terleme kişinin yaşam kalitesini olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Sorunlu terleme bazı vakalarda koltuk altları veya ayaklar gibi vücudun belli bir bölgesiyle sınırlıyken diğer vakalarda vücudun genelinde görülür. …


Yağ Enjeksiyonu

Yağ enjeksiyonu işleminin estetik cerrahi müdahalelerde geniş uygulamaları bulunmaktadır. Yağ enjeksiyonu işlemi ile gerekli bölgelerde kaybolan yağ yerine eklenen doku ile güvenli, uzun ömürlü ve doğal görünen hacim artışı sağlanmaktadır. Yağ enjeksiyonu genelde vücudun bir bölgesinden alınan yağın saflaştırıldıktan sonra hacim kazandırılmak istenen bölgeye dikkatle enjekte edilmesi ile gerçekleştirilir. Beklenen …