English Deutsch

FUE Yöntemi (Foliküler Ünite Extraksiyonu)

Günümüzde, saç ekim operasyonlarının çoğunluğunu FUE yöntemi ile yapmaktadırlar. Cerrahi bir girişim olmadığı için hastalar daha rahat karar vermekte ve bu tekniği tercih etmektedirler. FUE yönteminde saçlar tek tek alınıp saçsız bölgelere nakledilir. Folikül çıkartma işleminden önce donör alandaki saçlar kesilerek 1 mm olacak kadar kısaltılır. Lokal anestezik ilaç ile …

Close Window   Randevu Formu   Yabancı Hastalar   Online Fotoğraf Analizi   Soru & İletişim Formu